Doelstelling van de Experience Integral Stichting

"De doelstelling van de stichting is het ondersteunen van de evolutie van het menselijk bewustzijn in het algemeen en van de groei van een integraal wereldbeeld in het bijzonder.

Het streven van leven en werken vanuit een integrale visie is om inclusief én overstijgend te zijn naar alle aspecten in en om ons heen met als doel een zo wijs en liefdevol mogelijke omgang te hebben met onszelf, de ander en de planeet waarop we leven, voor nu en in de toekomst.

De stichting doet dit met name door het organiseren en ondersteunen van activiteiten ter bevordering van de persoonlijke en professionele ontwikkeling, die leiden naar een meer integrale aanpak van het leven en werken door mens, organisatie en politiek."

Opent interne link in huidig vensterVul een contactformulier in om de statuten van de stichting per email te ontvangen. Vermeld daarbij "statuten svp".