Notes of the gathering

NOTE: Unfortunately these notes have been taken in Dutch, we mean to have them available in English normally.

Date: Saturday January 21, 9.30 – 12.30

Location: The Hub Amsterdam

Program:

De presentatie van Christopher voltrok zich in een prettige sfeer, en de deelnemers hadden er zin in. Het veld was natuurlijk niet nieuw (sustainability leadership), de specifieke bril van Christopher c.s.
wel. Interessant was om te merken dat een ieder vanuit zijn eigen bewustzijnskader de stof tot zich probeerde te nemen. Er was veel herkenning, maar er werden zeker ook nieuwe aspecten aangedragen door Christopher. De concepten die niet voor iedereen (meer) helder waren, werden door Christopher toegelicht. Erg handig was dat hij voor de 9 kwaliteiten ook diverse inspiratie bronnen vermeldde.
De volgende bronnen zijn  me bijgebleven:

  • Compassion-Het gedicht van Marianne Williamson (zie bijgevoegde slide)
  • The Lotus, de presentatie van Christopher
  • Whole system awareness -Een artikel over cynefin (decision making/chaos and complexity,snowden, bijgevoegd)
  • personal power -Adam Kahane's boek over power and love


De sessie doorliep de stadia van presentatie door een dialoog naar de discussie over eventuele schaduwkanten van de 9 kwaliteiten. Dit zou op zich al een onderzoek waard zijn.  Het fijne is de notulist niet bijgebleven.

Als laatste wil ik jullie wijzen op het prachtige boekje wat Christopher c.s. hebben samengesteld. Bijgevoegd. Er is een website met meer informatie te vinden op http://www.thelotus.info/