Ontwerp & begeleiding interactieve processen: Sociale technieken voor resultaatgerichte co-creatie

[This page is in Dutch. Need this info in English? Opens internal link in current windowContact us here.]

Wil je mensen in je organisatie of netwerk betrekken om gezamenlijk naar een duurzame toekomst te navigeren?
 
Veel kennis en ervaring is al aanwezig voor de uitdagingen - ecologisch, sociaal, economisch van onze tijd. Een integrale aanpak is nodig om deze uitdagingen te identificeren en gezamenlijk optimale oplossingen te komen.

Wij gaan samen met u de volgende stappen naar duurzaamheid zetten. Door middel van een integraal ontwerp van uw interactieve proces krijgt u een rijke oogst aan: 

 1. Duidelijkheid in complexiteit
 2. Innovatie vanuit authenticiteit
 3. Interactie met resultaat

Wij creëren en faciliteren “experiences” die de collectieve wijsheid in uw team, organisatie of netwerk van stakeholders naar boven brengen en in beweging zetten. 

Een experience...

 • maakt helder wat jullie bindt en 
 • wat het gezamenlijk doel is, 
 • brengt inspiratie, 
 • versterkt de relaties en 
 • is de basis voor een effectievere samenwerking.

Bovenal zorgt de collectieve succeservaring voor een enorme boost aan positieve energiegedeelde focus en het vertrouwen dat nodig is om de verandering door te zetten.

 

Social Technology Tools

In onze op maat gemaakte processen gebruiken we de volgende tools:  

 • The Art of Hosting - participerend leiderschaptechnieken, o.a.: 
  • Worldcafé, 
  • Open Space, 
  • Pro-action Café.
 • Appreciative inquiry – methode om te onderzoeken wat er werkt in plaats van wat er verkeerd gaat.
 • Theory U – methode voor transformatief leiderschap en diepe verandertrajecten.
 • RMA - Reflexieve Monitoring in Actie – Handvatten voor monitoring van systeeminnovatieprojecten
 • Holacracy –  een dynamisch “operating system” voor organisaties dat harde resultaten boekt startend vanuit het bestaansrecht van de organisatie 
 • Graphic facilitation  - het oogsten van resultaten en visueel  uitbeelden van bereikte doelen
 • (online)  Mind-mapping – vastleggen van collectieve inzichten en ideeën in mindmap
 • Deep Democracy - instrument voor besluitvorming en conflictresolutie binnen groepen met een uiteenlopende diversiteit

Wie zijn wij?

Als facilitatoren van Experience Integral vullen we elkaar qua achtergrond, persoonlijkheid en ervaring goed aan. Voor elke opdracht stellen we een dream team samen vanuit deze groep professionals soms aangevuld met freelancers uit ons uitgebreide netwerk van freelancers en social entrepreneurs.

Wat ons allen bindt is

1- Passie voor duurzaamheid: ruime ervaring in duurzaamheidssector met sterke motivatie voor sociale & duurzame ontwikkeling
 

2- Creatief ontwerp: verrassende, passende, succesvolle interactieve processen

3- Procesbegeleiding met kracht, verbondenheid en focus. 

4- Integrale aanpak: vanuit big picture met concrete vraagstukken in gezamenlijkheid de volgende stappen vormgeven en zetten. 

Anouk Brack

 • Biologie, duurzaamheid, integraal leiderschap, hoger onderwijs, Leadership Embodiment, Life-hacking.
 • “Als proces-architect met integrale aanpak geef ik vorm aan uitnodigende procedures met gedragen resultaat”.

Rik Hoevers

 • Filosofie, taal, geometrie, paradigma-shifts, Life-hacking, Spiral Dynamics, leren door te spelen.
 • “Door uit te nodigen tot alternatieve invalshoeken vindt uw team hernieuwde inspiratie en perspectief”.

Nynke Feenstra

 • Bedrijfskundige, the Hub, sociale innovatie, community, innovatieve start-ups, leren en experimenteren voor systeem verandering.
 • “Mijn passie is het co-creëren van een plek waar ruimte en tijd is voor dialoog, inspiratie en stimuleren tot actie voor positieve sociale verandering”.

Paul van Nobelen

 • IT Service Management, result focussed teamcoaching, integraal leiderschap.
 • "Middels het creëren van games en simulaties als levensechte metaforen bied ik een container voor gezamenlijk leren en draag ik bij aan beter presteren voor teams en organisaties".

Daphne van Run

 • Fast Moving Consumer Goods, Duurzaamheid, Feminine Power, Authentiek Leiderschap.
 • “Als verbindende strateeg breng ik het proces en de persoonlijkheid om het potentieel en de veranderkracht van de groep te benutten voor effectieve en gezamenlijke actie.”

 

Neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek: 
Opens internal link in current windowVul dit contact formulier in.