[This page is in Dutch. Need this info in English? Opens internal link in current windowContact us here.]

Leiderschapstraject Integrale Duurzaamheid

In deze video vertellen Anouk Brack van Experience Integral en Cynthia van der Hoeven van Amazone Duurzaam over het Traject Integraal Leiderschap voor Duurzaamheid. Samen op weg voor meer effectiviteit en duurzaam leiderschap!

Wanneer is dit traject iets voor u? 

  • U hebt een leiderschapsrol in het definiëren van de visie op duurzaamheid in uw organisatie of leidt de transitie naar een duurzamere organisatie. 
  • U wilt in uw organisatie of project authenticiteit, duurzaamheid en winstgevendheid elkaar laten versterken. 
  • Intuïtief hanteert u een holistische of integrale aanpak en u bent geïnteresseerd in het leren van modellen en tools voor het handen en voeten geven van een integrale aanpak in uw werk.
  • U hebt een leiderschapsrol in het beïnvloeden van verschillende belanghebbenden rondom het definiëren van die duurzame visie. 

Ervaar de toegevoegde waarde van Experience Integral 

De missie van Experience Integral is het cultiveren van integraal leiderschap voor duurzaamheid. Het faciliteren van individuen en organisaties die zich inzetten voor duurzaamheid. Ons speerpunt is een integrale, holistische systeembenadering van leiderschap voor duurzaamheid toegepast tot een geleefde ervaring (“experience”). Het gevolg is grotere synergie tussen “people, planet, profit”. Experience Integral heeft op wereldschaal bekendheid in de integrale wereld en heeft nauwe banden met het “Integral Sustainability Center” en diens directeur Barrett Brown. Op deze website www.experienceintegral.org worden vele artikelen en video’s gedeeld op het gebied van integraal leiderschap voor duurzaamheid.  

Het integrale raamwerk zorgt voor een uniek traject 

Uniek aan dit traject is de combinatie van het trainen van integraal inzicht, de specifieke toepassing daarvan in een duurzaamheidscontext en authentieke leiderschapsontwikkeling. Drie manieren waarop dit traject je effectiviteit verhoogt:


1.    Je bestudeert integrale theorie afgestemd op je behoefte en expertisegebied. 

2.    Je werkt aan je authentiek leiderschap doordat we handelen, overtuigingen, waarden en passie bewuster in één lijn brengen. 

3.    Je past je integrale inzichten en authentieke leiderschap meteen toe op eigen projecten met de integrale tools die je krijgt aangereikt.

Een toelichting bij een aantal kernen van ontwikkeling die in het traject aan bod komen:

Elementen van het integrale model 

Om het geheel te overzien, het hele systeem, bekijken we alle vier de kwadranten van het model. Opens internal link in current windowDe kwadranten zijn één van de vijf elementen van de integrale theorie van Ken Wilber. In onze samenleving denken we vaak in één van deze kwadranten. Inzichten in hoe om te gaan met depressie bijvoorbeeld kan zijn óf het gebruik van Prozac, een benadering rechtsboven, in het fysiologische systeem óf het gebruik van therapie, een benadering linksboven, het individuele innerlijke. Integraal denken benadrukt de synergie tussen deze benaderingen en leidt tot interventies die resulteren in een gezond geheel. 

Effectieve communicatie met Spiral Dynamics

Soms lijken de mensen waar we mee te maken hebben, in ons team of daar buiten, wel een andere taal te spreken of doof te zijn voor onze argumenten. Er is veel onderzoek gedaan naar de verschillende waardensystemen en drijfveren van mensen. Dit heeft een zeer krachtig raamwerk opgeleverd genaamd Spiral Dynamics. Hierdoor worden complexe interacties inzichtelijk en krijg je meer gedaan van de mensen waarmee je werkt. Dr. Beck heeft de voortzetting van zijn werk de naam Spiral Dynamics Integral (SDi) gegeven. Dit om te benadrukken dat we steeds het hele systeem moeten bekijken én om ons eraan te herinneren dat het werk van Graves, Cowan en hem zelf steeds verder ontwikkelt en aansluit bij vele andere natuurlijke systeem-benaderingen.

Tips & tricks voor professionele effectiviteit

De hoeveelheid informatie waar we mee om gaan is veel groter dan voor welke generatie dan ook die voor ons leefde, en groeit elk jaar. Hoe kan ik omgaan met al die informatie, verplichtingen en losse eindjes? Leer meester te worden over deze stroom en er niet in onder te gaan. Technieken van de Getting Things Done methode laten zien hoe je met minder moeite meer gedaan kan krijgen.

Authentiek leiderschap beoefenen met Leadership Embodiment technieken

Je kunt meer voor elkaar krijgen wanneer je handelt vanuit je centrum. Uit mindfulness en de martial art Aikido zijn door Opens external link in new windowWendy Palmer technieken ontwikkeld voor leiderschapsontwikkeling die je helpen met duidelijk en helder verwoorden waar je voor staat en tevens het gezichtspunt van iemand anders in kunnen nemen. Door de oefeningen leren we onze patronen kennen, en steeds opnieuw balans te vinden, lichamelijk en mentaal in de hektiek van de dag. Het beoefenen van “Leadership Embodiment” leidt tot authentiek aanwezig zijn met natuurlijk vertrouwen, verbinding en verheldering. Hierdoor boek je meer resultaat zowel op de inhoud als op de relatie. 

Versterk het Experience Integral duurzaamheidsnetwerk van leiders en change-agents 

Je krijgt toegang tot dit netwerk van professionals die hun eigen ontwikkeling serieus nemen, omdat ze zien dat ze zelf het instrument zijn van de duurzame veranderingen waarvoor ze zich inzetten. Om je prestaties blijvend te verbeteren organiseert Experience Integral al verschillende jaren “practice group” bijeenkomsten voor integrale leiders voor duurzaamheid. De nieuwste tools en inspiratie worden uitgewisseld. Hier verbind je je met gelijkgestemden en blijf je je ontwikkelen en vernieuwen.

Je eigen missie in de duurzame versnelling

We delen de meest krachtige theoretische kaders en hulpmiddelen voor duurzame complexe verandertrajecten met jou. Maar hoe geavanceerd ook, het gaat om de praktische toepassing ervan, door jou. Daarom is juist de combinatie van de nieuwste integrale modellen, met de effectiefste leiderschapsontwikkeling, meteen toegepast in jouw praktijk zo effectief. 

Meer informatie

Dit traject wordt verzorgd door Opens internal link in current windowAnouk Brack. Neem voor meer informatie, kennismaking en inschrijven Opens internal link in current windowcontact met Anouk op via dit contactformulier of laat een bericht achter op 026-7506546.